Thumb 43d636e7345263c995391ca0537e36082a4db008

Ada van Kooten

Ik collecteer omdat Begaanbaarheid met de blinden. We kunnen nu in deze moeilijke tijd niet met de collectebus langs de deur. Op deze manier stellen we de mensen met een visuele beperking niet teleur. Een gift wordt erg gewaardeerd! Doet u mee?
51 donateurs
€ 392 ingezameld
Stuur een Tikkie