Thumb 94f9846964ee2d8cb75319ccef340ebd88c35b50
Qr
5ec6193fd207fb36955c2c0a3545e7c3b438e5a3

Caroline Bekhof

Ik collecteer omdat:

ik het belangrijk vind dat iedereen mee kan doen in deze samenleving, ook mensen met een visuele beperking. Het gaat tenslotte niet om hoeveel % je ziet. Het gaat om hoeveel % je leeft. Het motto van Bartiméus: 100% leven. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij.

Tikkie
0

donaties

€ 0

ingezameld