Thumb 3b24e487b3f7ea09c368eb0e1548c83e2e577014
Qr
5ec6193fd207fb36955c2c0a3545e7c3b438e5a3

Gerrie de Rijke

Ik collecteer omdat:

Ik de blindenen slechtzienden ook een kans wil geven in de maatschappij

Tikkie
15

donaties

€ 57

ingezameld