Thumb 2a7205d766bf5612170431b85afc141d78e1049b

Ronald Dijkers

Ik collecteer omdat

ik het heel belangrijk vind, dat mensen met een visuele beperking alle kans krijgen om zo goed mogelijk mee te komen in onze zeer visueel ingestelde maatschappij. En in deze vervelende corona-tijd zijn bijvoorbeeld ook extra beschermingsmiddelen voor senioren met een visuele beperking meer dan welkom. Je bijdrage komt dan ook zeer goed terecht. Geef daarom met gulle hand!

21 donateurs
€ 240 ingezameld
Stuur een Tikkie