Thumb d7c8f37e17f206699592cecda7865c6cfd7ae782
Qr
5ec6193fd207fb36955c2c0a3545e7c3b438e5a3

Ronald Dijkers

Ik collecteer omdat:

Ik uit ervaring weet dat technologische hulpmiddelen voor een blinde of slechtziende het verschil kunnen maken tussen het in mindere mate of juist goed mee kunnen komen in onze zeer visueel ingestelde moderne wereld. Ik draag daarom de collecte van Bartimeus Fonds een zeer warm hart toe en hoop dat mijn vrienden, kennissen en collega's mij willen helpen deze collecte tot een succes te maken. Alvast ongelooflijk bedankt namens alle blinde en slechtziende medemensen!

Tikkie
17

donaties

€ 155

ingezameld