Thumb 77c901e98a991a56d4e1f0274dd4c8b130ebadd0

Gerrie de Rijke de Ruiter

Ik collecteer omdat Ik vind het belangrijk dat visuele beperkte personen ook mee kunnen doen in de burgelijke maatschappij
55 donateurs
€ 193 ingezameld
Stuur een Tikkie