Thumb 64b5a506bea4d797fe3fc844a4508f03146f9983

Nettie van der Veer

Ik collecteer omdat

Ik nauw betrokken ben met mensen die een visuele beperking hebben.

54 donateurs
€ 950 ingezameld
Stuur een Tikkie